Електрическият ток се изключва автоматично:

 Когато водата се загрее над 80ºС.

 Когато през водонагревателят не протича вода или дебитът й е недостатъчен.

Отвореният изход изключва възможността за експлодиране на водонагревателят.